Jak wygląda crowdfunding?

jak działa crowdfunding Finansowanie społecznościowe staję się coraz bardziej popularną formą zyskiwania pieniędzy na innowacyjne pomysły. Pierwszy raz z takim terminem mogliśmy spotkać się w 2006 roku w ramach bloga prowadzonego przez Michaela Sullivana. Pojęcie to jest zbitką dwóch angielskich słów crowd (tłum) oraz funding (zbieranie kapitału). Ogólnie można to określić jako gromadzenie środków finansowych w ramach kampanii prowadzonych w internecie. W węższym tego słowa znaczeniu to proces, w ramach którego konkretna przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna stara się zbierać kapitał, który pozwoli na realizowanie różnych przedsięwzięć. Zakłada się, że crowdfunding wychodzi od crowdsourcingu. W obu przypadkach zbiera się środki finansowe od ludzi z internetu.

Jest w tym przypadku pewna różnica. W przypadku crowdfunding wszystko polega na gromadzenie środków finansowych od anonimowego tłumu. Natomiast w przypadku drugiej wspomnianej formy internauci nie mają dzielić się swoimi środkami finansowymi, ale posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Zarówno w jednej jak i w drugiej formie można mówić o jej realizacji zanim jeszcze zostały one jakkolwiek określone. Właściwy rozwój crowdfunding i określenie zasad jego funkcjonowania pojawiło się w 2005 roku.

Jednak pierwszy przypadek realizowania crowdfunding był już w roku 1997, gdy brytyjska grupa muzyczna została wsparta przez swoich fanów kwotą 60 tysięcy dolarów, która pozwoliła jej na zrealizowanie trasy koncertowej po USA. Była to anonimowa akcja bez wiedzy zespołu. Rok 2005 stał się chwilą, gdy pojawił się rozwój crowdfunding w pełnym tego słowa znaczeniu. Również w tym momencie rozpoczęła się realizacja pierwszych platform, na których można było starać się o społecznościowe finansowanie. Można tutaj wspomnieć takie witryny jak: Kickstarter.com, Zopa.com, IndieGoGo.com, czy Kiva.org. Z czasem zaczęto również wyróżniać kilka rodzajów crowdfunding, o których tutaj pokrótce wspomnimy. 4 podstawowe rodzaje prezentują się następująco:

1. Model donacyjny - określany jako charytatywny. Ma on charakter filantropijny. Zbiera się na określone kreatywne przedsięwzięcie. Może to być forma, gdy nie będzie nagradzanie uczestników jak i też forma, w której nastąpi przekazanie pewnych nagród dla uczestników. W tej drugiej formie można mówić o sponsorskim finansowaniu.

2. Model pożyczkowy - jest to forma, w której chodzi o pożyczanie małych środków finansowych od różnych osób jest to mikropożyczka, która może być realizowana jako pomoc dla ubogich, która jest gromadzona na stronach internetowych i dzielona non-profit. W drugiej formie można mówić o pożyczkach społecznych w większych kwotach. Gromadzone środki są dzielone i pożyczane według ściśle określonych form. Ten model ma na celu gromadzenie środków bez kontaktu z bankami.

jak działa finansowanie społecznościowe3. Model inwestycyjny - w tym przypadku osoby, które chcą skorzystać z takiej formy finansowania, decydują się na wykorzystanie platform inwestycyjnych. Środki finansowe są tam lokowane w oczekiwaniu na zyski. Można tutaj mówić o tak zwanych start-upach. Tutaj również można mówić o kilku formach. Model, gdzie dochodzi do współfinansowania firm - mamy najczęściej w tym przypadku niewielkie kwoty. Druga forma to model inwestycyjny, w którym platforma crowdfundingu staje się funduszem inwestycyjnym. Trzecia forma opiera się na inwestycjach akcyjnych. Sprzedaje się akcje do nowego podmiotu.

4. Modele mieszane - te przypadki są szczególnie często realizowane. Jest to łączenie kilku funkcji, tak by poszukać najskuteczniejszej dla danego pomysłu formy, która będzie w stanie przynieść rzeczywiste zyski. Podsumowując należy stwierdzić, że finansowanie społecznościowe może przyjmować różne formy. Wszystko ma zmierzać ku ostatecznemu skutecznemu zbieraniu środków finansowych. Niezależnie czy będzie to donacja bezzwrotna czy finansowanie w zamian za określone nagrody rzeczowe czy udział w zyskach firmy.