Wybierz finansowanie społecznościowe

finansowanie społecznościoweCrowdfunding inaczej zwany jest finansowaniem społecznościowym. To rodzaj wsparcia dla pomysłowych przedsiębiorców. Owego wsparcia może udzielić każdy. Takie dofinansowanie pozyskuje się za pomocą internetu. Crowdfunding pozwala nam zebrać kapitał sięgający nawet kilku milionów złotych.

Z definicji dowiadujemy się, że Crowdfunding jest rodzajem zbierania środków na realizację pomysłów internautów. Za alokację tego kapitału inwestorzy otrzymują pewne świadczenia. Finansowanie społecznościowe angażuje dużą liczbę inwestorów poprzez użycie najnowocześniejszych technologii informatycznych. Do tego taki rodzaj inwestowania daje zdecydowanie korzystniejsze warunkami niż te, które dostępne są na rynku. Na podstawie poszczególnych definicji jesteśmy w stanie opisać pewne charakterystyczne cechy, które pozwalają pokazać, czym Crowdfunding różni się podobnych tego typu działań, jak na przykład fundraising, zbiórki publiczne oraz darowizny. Oto te cechy:

- Środki finansowe – Crowdfunding to przekazywanie pieniędzy nie w formie banknotów, a w formie elektronicznej;

- Cel – przeznaczenie pieniędzy jest od początku bardzo jasno określone;

- Duża grupa odbiorców – wiadomość o pomyśle dotrze do szerokiego spektrum odbiorców;

- Open call – każdy ma możliwość wsparcia projektu;

- ICT – oznacza, że zbieranie funduszy odbywa się za pomocą sieci teletechnicznych;

- Lepsze warunki – gromadzenie środków odbywa się na lepszych warunkach niż te dostępne na rynku.

- Świadczenie zwrotne – za każdym razem, gdy przeznaczamy środki na wsparcie realizacji pomysłu, niezależnie czy robimy to na rzecz firmy czy prywatnej osobie, inicjator oferuje na jakieś dobro, które dla nas jest swego rodzaju świadczeniem zwrotnym.

Trzeba dodać, że takie świadczenie może mieć formę rzeczową, bądź jedynie emocjonalną. Crowdfunding jest rozpowszechniony na całym globie. Funkcjonuje już około sześciuset portali, na których można opisać swój projekt. Tam pokazujemy także co oferujemy w zamian i zbieramy środki. Możemy realizować pomysły zarówno biznesowe, jak i społeczno-kulturalne. Szacuje się, że w 2013 roku dzięki takie formie finansowania użytkownicy globalnej sieci zrealizowali pomysły na kwotę 3 miliardów złotych.