Crowdfunding w Polsce

crowdfunding w polsceW kręgach biznesowych w tym momencie crowdfunding staje się tematem niezwykle istotnym. Również w naszym kraju budzi się coraz większe zainteresowanie tym tematem. Pojawiają się specjalne strony internetowe, które starają się wykorzystywać finansowanie społecznosciowe i jego ogromny potencjał. Można spodziewać się, że projektów, które będą tak finansowane będzie od jakiegoś czasu coraz więcej. W naszej sieci wzmianki dotyczące crowdfunding pojawiły się dopiero kilka lat temu. Jednak już w ostatnim czasie udaje się realizować bardzo wiele projektów w ten sposób. Zazwyczaj są to oczywiście projekty, które mają niszowy charakter i dotyczą różnych dziedzin życia. Siła zjawiska jakim jest crowdfunding opierać ma się przede wszystkim na potencjale społeczeństwa i zainteresowania innowacyjnymi projektami. Tak naprawdę jest to zrzutka anonimowej grupy osób, które małymi kwotami wspierają jakąś inicjatywę. To właśnie moc społeczeństwa jest wykorzystywana w takiej formie finansowania.

Przez media społecznościowe dociera się do wielu zainteresowanych innowacyjnymi projektami. Właśnie to, by projekt dotarł do jak największej grupy osób będzie najważniejsze. Ludzie mają być siłą, która sprawi crowdfunding przyniesie takie efekty jakich się od niego oczekuje. W takiej formie liczą się niekiedy emocje, które będziemy w stanie wzbudzić w osobach zainteresowanych biznesem. Oczywiście jest jeszcze jedna istotna kwestia w tym względzie. Finansowanie społecznosciowe to również czas, w którym budujemy świadomość marki, staramy się gromadzić bazę potencjalnych klientów zainteresowanych inwestycją.

finansowanie społecznościowe w polsceJest rzeczą ogólnie wiadomą, że zdobycie kapitału na inwestycje nigdzie nie jest łatwe. Banki niechętnie przyznają kredyty, nie chcemy też zapożyczać się u rodziny czy znajomych. Dlatego crowdfunding rzeczywiście może stać się doskonała szansą dla małych firm, które mają dzięki temu alternatywę dla siebie. Co również bardzo ważne taka forma pozbawiona jest praktycznie ryzyka. Finansowanie społecznościowe może być również szansą na napędzenie gospodarki i powiększenie konkurencyjności na rynku. W crowdfundingu możemy mówić o dwóch formach finansowania - nie udziałowej oraz udziałowej. W pierwszej przekazuje się niewielkie kwoty i jest to najczęściej non-profit. Natomiast druga forma to model, na którym liczy się dodatkowe zyski. Inwestuje się w jakiś pomysł i można liczyć na to, że po jakimś czasie taka forma zacznie nam przynosić dodatkowe zyski. Często taka forma udziałowa ma również charakter różnych prezentów czy możliwości pierwokupu różnych produktów po niższych cenach.